Regulamin

NOCy – Nocnej Orientacji Czechowickiej

Organizatorzy:

– ZHP Hufiec Czechowice-Dziedzice

Uczestnicy:

Zawody dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać wolny czas i chcą spróbować sił w zawodach/zabawie na orientację. Trasy będą raczej proste, nie będą wymagały posiadania kompasu, za to latarka z pewnością może się przydać.

Terminy i miejsca:

  • 30. października (czwartek),  siedziba Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice na ul. Narutowicza 4. Terenem działań będzie Osiedle Północ,
  • 27. listopada (czwartek) park w Pszczynie,
  • 29. stycznia 2015 park w Goczałkowicach-Zdroju,
  • Luty 2015, centrum Czechowic-Dziedzic.

Trasy, kategorie:

  • PROFI – dla biegaczek i biegaczy mających już jakiekolwiek doświadczenie w orientacji sportowej, start indywidualny.
  • OPEN – dla wszystkich, którzy chcą spróbować takiej formy aktywności, a przy okazji dobrze się bawić. Start indywidualny lub parami. Ewentualnie rodzic z dziećmi.

Klasyfikacje wg kategorii będą prowadzone osobno dla kobiet i mężczyzn na obu trasach, oraz dodatkowa dla rodzin.

Mapa:

Mapy przygotowane na każdą imprę cyklu będą wykonane wg syboliki stosowanej w BnO (biegów na orientację). Będą to szczegółowe mapy w dużej skali (ta, na pierwsze zawody będzie w skali 1:4000), na których będą zaznaczone wszystkie (bądź prawie wszystkie) elementy terenu mogące pomóc w orientacji w terenie. Prócz takich obiektów jak ulice i budynki będą zaznaczone również płoty, alejki, ścieżki, wyróżniające się drzewa, duże kamienie, żywopłoty, kępy krzewów itp.

Opłata startowa:

Opłata za pojedyncze zawody wynosi 5 zł za osobę . Obowiązuje do 2 dni przed startem. Po upływie tego terminu opłata w wysokości 8 zł płatna tylko w biurze zawodów.
Opłaty startowe należy dokonać na konto bankowe:
Opłata startowa 5 zł od osoby na konto:
Bank Śląski K-ce O/Czechowice-Dz.
ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Czechowice-Dziedzice
ul. Narutowicza 4, 43-502 Czechowice-Dziedzice
19 1050 1256 1000 0001 0263 5190
Z dopiskiem NOC.

 

Udział w zawodach:

Warunkiem udziału w zawodach jest:
– złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych oraz o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095),
– złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
– w przypadku osób niepełnoletnich, ale które ukończyły 16 lat start w zawodach uwarunkowany jest podpisaniem oświadczenia (w Biurze zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
– w przypadku osób, który nie ukończyły 16 lat start w zawodach jest możliwy wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego, po podpisaniu oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,

Przebieg zawodów:

Start zawodników będzie odbywał się interwałowo, co oznacza, że każdy będzie startował o wyznaczonej minucie począwszy od godziny wyznaczającej start zawodów. Na minutę przed startem zawodnik otrzyma mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, które w terenie będą oznaczone biało-pomarańczowymi lampionami. Potwierdzeniem odnalezienia punktu w terenie będzie odciśnięcie perforatorem na karcie kontrolnej w polu odpowiadającym numerowi punktu kontrolnego.
Klasyfikacja zawodów. W pierwszej kolejności o zajętym miejscu decyduje liczba odnalezionych punktów kontrolnych, a następnie czas pokonania trasy. Przykładowo osoba, która na 15 punktów kontrolnych odnalazła ich 14 w czasie 15 minut, będzie  sklasyfikowana od osoby, która odnalazła wszystkie 15 punktów w czasie 28 minut.
Klasyfikacja cyklu. Za każdy start w zawodach ich uczestnik otrzyma liczbę punktów za zajęte miejsce: 1. miejsce: za 1. miejsce 100 punktów,  za 2. – 80,  za 3. – 60,  za 4. – 50,  za 5. – 45,  za 6. – 40,  za 7. – 36,  za 8. – 32,  za 9. – 29,  za 10. – 26,  za 11. – 24,  za 12. – 22,  za 13. – 20,  za 14. – 18,  za 15. – 16,  za 16. – 15,  za 17. – 14,  za 18. – 13,  za 19. – 12,  za 20. – 11,  za 21. – 10,  za 22. – 9,  za 23. – 8,  za 24. – 7,  za 25. – 6,  za 26. – 5,  za 27. – 4,  za 28. – 3,  za 29. – 2,  za 30. i kolejne po 1 punkcie.  Zwycięzcą cyklu zostanie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów i wystartuje w ostatnich zawodach cyklu.

Weryfikacja zawodników:

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz opłacone wpisowe.

Postanowienia końcowe

1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wizerunków do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
4. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem imprezy, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach powodujących szkody lub opiekunach tych osób.
7. Za rzeczy pozostawione w bazie i przed bazą organizator nie odpowiada.
8. Wszelkie niejasności oraz wątpliwości w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
9. Szczegółowe informacje będą zawarte w Informacjach o Rajdzie.

Do udziału osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych. Formularz zgody do pbrania tutaj: Zgoda rodziców opiekunów.