Wyniki

Bardzo proszę o przesyłanie emailem danych do uzupełnienia na liście wyników.

Wyniki łączne po 4 – wszystkich edycjach 

Słowo wyjaśnienia: o miejscu w ostatecznej klasyfikacji decydował udział w finałowej NOCy.

Wyniki 3. edycji NOCy

Wyniki 2. edycji NOCy

Wyniki 1. edycji NOCy